O projekcie DARE

Projekt DARE (Dialog o radykalizacji i równości) skupia 17 partnerów z 13 krajów: Belgii, Chorwacji, Francji, Niemiec, Grecji, Malty, Norwegii, Polski, Federacji Rosyjskiej, Holandii, Tunezji, Turcji i Wielkiej Brytanii. W ramach projektu, realizowanego przez 4 lata i finansowanego z unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, prowadzone są badania nad tym, w jaki sposób młodzi ludzie wchodzą w kontakt z radykalizującymi przekazami i czynnikami, jak na nie reagują oraz jaki ma to wpływ na obierane przez nich życiowe ścieżki.

Projekt ma na celu pogłębienie rozumienia zjawiska radykalizacji, pokazanie, że radykalizacja nie wywodzi się z konkretnej religii czy społeczności oraz zbadanie skutków radykalizacji dla społeczeństwa.

Projekt DARE skupia się na osobach w wieku od 12 do 30 lat, ponieważ są one głównym celem rekruterów ze środowisk radykalnych, a z przeprowadzonych badań wynika, że właśnie ta grupa wiekowa może być szczególnie podatna na radykalizację. Intencją badaczy nie jest postrzeganie tych młodych ludzi ani w kategorii ofiar, ani sprawców radykalizacji, ale jako zaangażowanych, zdolnych do refleksji aktorów społecznych, poszukujących godnych zaufania informacji w świecie pełnym radykalizujących przekazów.