W czwartek, 28 października 2021 r. odbyły się warsztaty problemowe pt. „Przejawy radykalizacji w świetle wyników badań w projekcie DARE”. W czasie 5-godzinnego szkolenia naukowcy z Collegium Civitas zaprezentowali pracownikom Straży Granicznej i prokuratorom rezultaty projektu DARE oraz na praktycznych przykładach omówili, w jaki sposób rozpoznać, czy mamy do czynienia z osobą, która może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa w związku z jej zaangażowaniem w działalność środowisk zradykalizowanych. 

Warsztaty poprowadzili badacze ze polskiego zespołu DARE: dr Agnieszka Bukowska, dr Paweł Kuczyński i dr Przemysław Witkowski wraz z dr Magdaleną El Ghamari, członkiem polskiej Krajowej Grupy Doradczej dla projektu DARE. Dr Kuczyński wprowadził uczestników warsztatów w tematykę radykalizacji środowiska kibicowskiego w Polsce i zwrócił uwagę na fakt, że sama radykalizacja nie następuje z dnia na dzień, lecz jest procesem, na który wpływa wiele czynników. Dr Witkowski i dr El Ghamari poprzez działania warsztatowe zapoznali uczestników z symboliką używaną przez członków ruchów skrajnie prawicowych oraz islamistycznych, a także ze stosowanymi w tych środowiskach narzędziami komunikacji (m.in. aplikacje internetowe). Dr Bukowska z kolei opowiedziała o psychologicznych podłożach radykalizacji. 

Uczestnicy szkolenia brali aktywny udział w zajęciach i przy wsparciu prowadzących próbowali zrozumieć motywy kierujące osobami, które nie tylko utożsamiają się z ekstremistyczną narracją, ale także pod jej wpływem podejmują agresywne działania wobec innych ludzi. W czasie warsztatów zaprezentowano także dwa filmy podsumowujące najważniejsze rezultaty projektu: „Ścieżki radykalizacji” oraz „Jaką rolę w procesie radykalizacji pełni Internet?”, a przybyłe osoby otrzymały raport upowszechniający „Społeczny wymiar radykalizacji”, przygotowany przez polski zespół DARE.